Hvem skal registreres i personallisten

Hvem skal registreres i personallisten? Alle yrkesgrupper i frisørvirksomhet, skjønnhetspleie, serveringsste...
Les mer

Skattefri omdanning av NUF til AS eller ASA

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om endring av skattelovforskriften § 11-20. Endringen gir mulighe...
Les mer

Endringer i bokfřringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene bygger på forslagene i Bokfør...
Les mer

Fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.

Lovendringen om reduksjon av minimumskravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år ble ...
Les mer