Skattefri omdanning av NUF til AS eller ASA

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om endring av skattelovforskriften § 11-20.

Endringen gir mulighet for skattefri omdanning av norsk registrert utenlandsk selskap som skattemessig er hjemmehørende i Norge til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Forskriftsendringen trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2013. Dersom omdanningen skal gjennomføres i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning kan i så fall gjennomføres for hele 2013.

Kilde: Regjeringen.no.